Doména asfeu.sk

Doména asfeu.sk - detailné informácie

Názov stránky:
Výskumná Agentúra
Popis stránky:
Agentúra Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou,ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu SR.
Kľúčové slová:
štrukturálne fondy,operačný program,Vzdelávanie,Výskum a vývoj,Európsky sociálny fond,Európsky fond regionálneho rozvoja

Hodnotenie domény asfeu.sk

Google PageRank:
PA:
DA:
Moz Rank:
Počet odkazov:
46,03
48,44
(4,81)
1036